Menu Zamknij

Spiranty | ऊष्मन् | ūṣman | śa ṣa sa ha

Spiranty, czyli ūṣman ऊष्मन् 

Po szeregu półsamogłosek w alfabecie następują cztery spiranty, szczelinowe - ūṣman ऊष्मन्.
Dosłownie słowo 'ūṣman' znaczy "gorąco, żar, gorące powietrze, para".
Głoski  śa, ṣa, sa i ha |  श, ष, स, iokreślane są jako głoski gorące/ syczące, ponieważ przy ich artykulacji dochodzi do emisji gorącego powietrza.


Głoską kończącą cały alfabet jest 'ha' wymawiane dźwięcznie, czysto i głęboko, gardłowo.


Do 'ūṣman' zaliczane są również dźwięki : visarga, anusvāra, jihvāmūlīya i upadhmānīya, z tym że nie wszyscy gramatycy są zgodni co do przynależności visargi i anusvāry do tej grupy i wyłączają je z niej.

Czym jest jihvāmūlīya i upadhmānīya?

Jihvāmūlīya  जिह्वामूलीय - to dźwięk, który powstaje u nasady języka, przy artykulacji 'ka' i 'kha'.

Upadhmānīya उपध्मानीय - to dźwięk wargowy, "dmuchnięcie", które powstaje przy artykulacji 'pa' i 'pha'.

2. podniebienne (tālavya) तालव्य,
3. głowowe (mūrdhanya) मूर्धन्य,
4. zębowe (dantya) दन्त्य

Zobacz miejsce spirantów w alfabecie

1. gardłowe  (kaṇṭhya) कण्ठ्य
gardłowe  (kaṇṭhya) कण्ठ्य

Techniczną nazwą głosek 'ūṣman' u Pāṇini'ego jest śal.