Menu Zamknij

Kategoria: O słowach

Mantra मन्त्र

Mantra czyli święta formuła, hymn wedyjski, formuła ofiarna, tekst lub mowa sakralna, “narzędzie myśli”, modlitwa lub pieśń uwielbienia, mistyczny werset lub magiczna formuła (czasem personifikowana),…

mukha मुख

  • mukha मुख oblicze/ twarz/ usta/ lico • antarmukhatā अन्तर्मुखता zwrócony do wewnątrz • bahirmukha बहिर्मुख  (słowa) wychodzące z ust, wyrażone, uzewnętrznione, wypowiedziane, ukierunkowane…

Las

W starożytnych Indiach, podobnie jak w innych kulturach, drzewa otoczone były specjalnym szacunkiem. Ten szacunek, zdaje się, był bardzo organiczny, ponieważ żyjąc …

Ogień

Ogień – Agni अग्नि razem z Sūryą सूर्य i Indrą इन्द्र zajmuje w Wedach zaszczytne miejsce. Wiele hymnów jest skierowanych do niego. To Bóg Ognia…