Menu Zamknij

Ćwiczenie 1

1.1. Zapoznaj się z poniższymi czterema spółgłoskami, znajdź ich miejsce w alfabecie i poćwicz ich zapis.

ka

ma

ta

pa

Piszemy zestawiając ze sobą sylaby i łącząc je wspólną górną linią.

म + म = मम  (‘mama’, ‘mój’)

त + त = तत   (‘tata’, ‘ojciec’)

म + त = मत   (‘mata’, ‘myśl’)

1.2. Przeczytaj poniższe wyrazy:

मम  तत  मत  पत  पतक  तम  तप  ममक  मक
Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)
mama  tata  mata  pata  pataka  tama  tapa  mamaka  maka

1.3. Zapisz w devanāgarī:

maka  mama  pata  tama  tapa  tata  pataka  mamaka  mata

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

मक  मम  पत  तम  तप  तत  पतक  ममक  मत