Menu Zamknij

Ćwiczenie 4

4.1. Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

Sprawdź

ka ma ta pa ya va sa na ga ra la da

ba

bha

 

dha

ha

Zwróć uwagę na różnice w pisowni między  ‘ba’ a ‘va’  ब - व  oraz między ‘ma’ a ‘bhaम -भ

4.2. Przeczytaj:

दहन  भव  भय  वध  पद  भर  सधन  नभस  मह  वहन
Odpowiedzi
dahana  bhava  bhaya  vadha  pada  bhara  sadhana  nabhasa  maha  vahana
लभन  हवन  हत  धन  बक  सह  रभस  लयन  हय  हर
Odpowiedzi
labhana  havana  hata  dhana  baka  saha  rabhasa  layana  haya  hara
धर  भग  हन  बत  वह  बल  हलहल  बलक  बलन  वत
Odpowiedzi
dhara  bhaga  hana  bata  vaha  bala  halahala  balaka  balana  vata

4.3. Zapisz w devanāgarī :

bata  vaha  dhara  bhaga  hana  bala  vata  hara  labhana  maha

Odpowiedzi

बत  वह  धर  भग  हन  बल  वत  हर  लभन  मह

havana  hata  baka  haya  layana  vahana  nabhasa  sadhana

Odpowiedzi

हवन  हत  बक  हय  लयन  वहन  नभस  सधन

pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana  halahala

Odpowiedzi

पद  भय  दहन  भव  वध  बलक  धन  हलहल

bhara rabhasa saha bata
Odpowiedzi
भर  रभस  सह  बत