Menu Zamknij

Słowniczek do Ćwiczeń


Wszystkie minisłowniczki stworzone pod kątem ćwiczenia pisania i czytania, stopniowo wprowadzające ucznia w kolejne znaki alfabetu devanāgarī देवनागरी i użyte w Ćwiczeniach, zostały tutaj zebrane w jedną całość, a słowa, dla większej wygody, ułożone według alfabetu języka polskiego.

 • अभेद abheda (mfn.) nie różny, identyczny; 
 • अभिरति abhirati (f.) przyjemność, rozkoszowanie się; 
 • अधुना adhunā (ind.) teraz, w tym czasie;
 • अकाम akāma (mf(आ)n.) bezpragnieniowy;
 • अम ama (m.) porywczość, przemoc, siła, moc;
 • अमित amita (mfn.) niezmierzony, nieskończony;
 • अपानीय apānīya (mfn.) niezdatny do picia;
 • अराग arāga (mfn.) beznamiętny, chłodny, stonowany;
 • असि asi jesteś (2 os. l.poj od czasownika ‘as’ ‘być’)
 • अति ati ‘bardzo, niezmiernie, ponad, zbyt, coś przekraczającego’, ‘ati’ jest częstym prefiksem do rzeczowników i przymiotników, rzadziej do czasowników, wyraża coś nadmiernego, nadzwyczajnego, np. अतिबल atibala (ati + bala) (mfn.) bardzo (ati) silny (bala); potężny;
 • आदौ ādau (ind.) na początku, najpierw;
 • आसन āsana (n.) siedzenie, siadanie, pozycja;

W słownikach sanskrytu ułożonych według porządku sanskryckiego wyrazy zaczynające się na długie ‘ā’ przedstawiane są po wszystkich słowach na krótkie ‘a’. (To samo ma miejsce z ‘i’ i ‘ī’, ‘u’ i ‘ū’ - trzeba o tym pamiętać wyszukując poszczególne hasła.) Ten porządek został zachowany w naszym 'Słowniczku do Ćwiczeń'.

 •  
 • बहु bahu wiele, bardzo dużo, ogrom;
 • बज baja (m.) nazwa zioła używanego jako zaklęcie przeciwko złym duchom;
 • बक baka (m.) czapla;
 • बल bala (n.) siła, moc; 
 • बलक balaka (m.) sen o zmroku; wzmacniający?
 • बालक bālaka (mf(इका)n.) młody, dziecinny, jeszcze nie dorosły; 
 • बलन balana (n.) wzmacnianie się;
 • बत bata (ind.) zawołanie: biada !; 
 • भग bhaga (m.) pomyślność, szczęście, dobrobyt;
 • भर bhara (mf(आ)n.) noszenie, przynoszenie, wspieranie;
 • भव bhava (m.) byt, stan istnienia, istnienie, życie;
 • भाव bhāva (m.) stawanie się, istnienie, bycie, występowanie, pojawianie się;
 • भावन bhāvana (mf(ई)n.) powodowanie, wytwarzanie, wyświetlanie, manifestowanie;
 • भौत bhauta (mf(ई)n.) odnoszące się do żywych istot;
 • भय bhaya (n.) strach, bojaźń;
 • भेक bheka (m.) żaba;
 • भोग bhoga (m.) błogość; 
 • भोजन bhojana (n.) jedzenie;
 • भूमि bhūmi (f.) ziemia, grunt, gleba; 
 • भूत bhūta (mfn.) stać się, minąć, przeminąć; (n.) przeszłość;
 • बोधि bodhi (mf.) doskonała wiedza lub mądrość,światły rozum, oświecony;
 • चर cara (mfn.) poruszanie się, ruchliwość;
 • चतुर् catur cztery;
 • चौर  caura (mfn.) złodziejski;
 • चेतस् cetas (n.) świadomość, inteligencja, myśląca dusza, serce, umysł;
 • दहन  dahana (m.) palenie się, ogień;
 • दैव daiva (mf(ई)n) boski, pochodzenia boskiego;
 • दम dama (m.n.) dom;
 • दर dara (mfn.) rozdzieranie;
 • दस dasa (m.) demon;
 • देह deha (mn.) ciało;
 • धन dhana (n.) nagroda lub cenny przedmiot;
 • धर dhara (mf(आ)n.) dzierżenie, podtrzymywanie;
 • धरा dharā (f.) podpora, ziemia;
 • धेनु dhenu (f.) krowa;
 • धी dhī (f.) myśl, głęboka myśl, medytacja, wgląd;
 • दिन dina (mn.) dzień;
 •  
 • एक eka (mfn.) jeden;
 •  
 • गद gada (m.) sentencja;
 • गगन gagana (n.) niebo, firmanent, almosfera;
 • गै gai śpiewać; 
 • गज gaja (m.) słoń;
 • गल gala (m.) „połykacz”, gardło, szyja;
 • गम gama (mf(आ)n.) pójście, kurs;
 • गमन gamana (n.) chodzenie, poruszanie się, sposób poruszania się, odejście;
 • गमित gamita posłany, zmuszony do odejścia, zredukowany;
 • गर gara (mfn.) połykanie;
 • गत gata (mfn.) przeszły, odeszły;
 • गेय geya (mfn.) do wyśpiewania;
 • घन ghana (mf(आ)n.) gęsty, zwarty, solidny;
 • घात  ghāta (m.) uderzenie, przemoc, zabójstwo;
 • घोर ghora straszny, straszliwy;
 • गिरि giri (m.) góra;
 • गीत gīta (n.) śpiewanie, pieśń;
 • गुह guha (m.) tajemne miejsce, tajemnica;
 •  
 •  
 • हलहल halahala (adj.) orka, robienie bruzd;
 • हन hana (m.) zabijanie;
 • हानि hāni (f.) porzucenie, rezygnacja, zaniechanie;
 • हर hara (mf(आ, rzadziej ई)n.) branie, zabieranie;
 • हरि hari (mfn.) zielony lub żółtawy;
 • हत hata (mfn.) uderzony; 
 • हथ hatha (m.) przemoc, uderzenie;
 • हवन havana (n.) akt składania ofiary z ogniem, ofiara; (m.) ogień lub bóg ognia Agni;
 • हय haya (m.) koń; 
 • हेला helā (f.) brak szacunku, pogarda;
 • हिम hima (m.) zimno, ziąb, mróz;
 •  
 •  
 • इह iha tu, tutaj, w tym miejscu;
 • इहलोक ihaloka (m.) ten świat, to życie;
 • इति iti oto, w ten sposób;
 • जगत् jagat (m.) świat, zmieniający się, poruszający się;
 • जल jala (n.) (pl.) woda, płyn;
 • जन jana (m.) stworzenie, istota żywa, człowiek;
 • जनक janaka (m.) rodziciel; rodzic
 • जर jara (mfn.) starzenie się;
 • जाति  jāti (f.) narodziny;
 • जीव् jīv żyć;
 • जीवित  jīvita (mfn.) życie, żywość, żywotność;
 • कलि kali (m.) nazwa kostki do gry lub boku kostki oznaczonej jedną kropką, kostka przegrywająca;
 • कथन kathana (n.) mowa, mówienie, narracja, relacja;
 • कति kati ile?
 • कौमुदी kaumudī (f.) światło księżyca;
 • कय kaya każdy
 • काक kāka (m.) kruk, wrona (onomatopeja)
 • काकौ kākau dwie wrony [dualis od kāka- w sanskrycie mamy trzy liczby l. pojedynczą, l. podwójną (dualis) i l. mnogą. Dualis jest przestrzegany, co oznacza, że aby opisać dwie osoby, dwa przedmioty itd. nie możemy w tym celu użyć liczby mnogiej];
 • काल kāla (m.) czarny, ciemnego koloru;
 • काम kāma (m.) chęć, pragnienie, pożądanie, miłość (romantyczna), afekt
 • कामित kāmita (n.) chęć, życzenie, pragnienie
 • काय kāya (m.) ciało, pień drzewa;
 • किकि kiki (m.) niebieska sójka
 •  कोप kopa (m.) chorobliwe podrażnienie, furia, wściekłość, złość;
 • कुल kula (n.) stado, trzoda, gromada, tłum, liczba, rasa, rodzina, wspólnota, plemię, kasta, grupa, towarzystwo;
 • लभन labhana (n.) akt uzyskania lub odebrania, wejścia w posiadanie;
 • ललित lalita (mfn.) zabawny, rozpustny, kochliwy, zmysłowy, lekkoduszny;
 • लयन layana (n.) akt lgnięcia, przylegania, leżenia itp., odpoczynek, miejsce, w którym się wypoczywa;
 • लव lava (m.) akt ścinania, zbierania (kukurydzy), koszenia;
 • लोचयति  locayati patrzy, postrzega (3 os. l.poj od लोच् loc - patrzeć, postrzegać);
 •  
 • मद mada (m.) wesołość, zachwyt, podniecenie, inspiracja, upojenie;
 • मह maha (mfn.) wielki, potężny, silny, obfity;
 • महापथ mahāpatha (m.) główna droga, również w przenośni;
 • मकर makara (m.) potwór wodny;
 • मल mala (n.) brud, nieczystość (fizyczna lub moralna);
 • मम mama 'mój';
 • ममक mamaka (mfn.) 'mój';
 • मनसि manasi - umysłowy, w umyśle, Loc. मनस् manas - umysł;
 • मनित manita (mfn.) znany, zrozumiany, zrozumiały;
 • मनोरथ manoratha (m.) ‘radość serca/ umysłu’;
 • मर mara (n.) umieranie, śmierć;
 • मसन masana (n.) mierzenie;
 • मत mata (mfn.) 'myśl'
 • मति mati (f.) myśl;
 • मयी mayī (f.) klacz;
 • माल māla (n.) pole, lasek niedopodal wioski; 
 • मात māta (mfn.) zrobione, uformowane;
 • माय māya (mfn.) mierzenie, tworzenie iluzji;
 • मेघ megha (m.) chmura, także pochmurna pogoda;
 • मित mita (mfn.) zmierzone;
 • मुकुलित mukulita (mfn.) zamknięty jak pąk kwiatu, stulony, skulony;
 •  
 •  
 • नभस nabhasa (mfn.) para, mgła; (m.) niebo, niebiosa;
 • नग naga (m.) dosł. nie poruszający się, nie chodzący; góra;
 • नगरी nagarī (f.) miasto;
 • नत nata (mfn.) zgięty, kłaniający się
 • नव nava (mf(ā)n.) nowy, świeży, młody;
 • नासिका nāsikā (f.) nos
 • नायक nāyaka (m.) przewodnik, dosł. prowadzący; lider, szef, mąż;
 • निचय  nicaya (m.) zbiór, zapas, prowiant, spiętrzenie, masa;
 • निज nija (mf(आ)n.) wrodzony;
 • निमित nimita (mfn.) zmierzony, naprawiony, podniesiony, wzniesiony;
 •  
 • ओमन्  oman (m.) pomoc, ochrona, przysługa, życzliwość; ten, kto pomaga, wspiera, ochrania, przyjaciel;
 •  
 • पच paca (mf.) gotowanie;
 • पचक pacaka (m.) kucharz, piekarz;
 • पचति  pacati gotuje (3 os. l. poj. od पच् pac gotować);
 • पद pada (n.) stopień, stopa, krok; 
 • पदिक padika (mf(ई)n.) idąc pieszo, pieszy;
 • पर para (mf(आ)n) daleki, odległy (w przestrzeni), inny, przeciwny, ukryty, dalej niż, poza, po drugiej lub dalszej stronie, skrajny;
 • पराजय parājaya (m.) bycie pozbawionym czegoś lub pokonanym, strata, porażka (także w procesie);
 • पत pata (m.) 'latanie, (s)padanie'
 • पतक pataka (mfn.) 'coś/ ktoś spadający/ upadający/ schodzący'
 • पथ patha (m.) droga, ścieżka;
 • पति pati (m.) mąż
 • पौर paura (m.) mieszkaniec miasta, obywatel → पुर pura (n.) miasto;
 • पवन pavana (m.) wiatr, bóg wiatru, bryza, “ten, który oczyszcza”;
 • पवित pavita (mfn.) oczyszczony;
 • पावक pāvaka (mf(आ)n.) czysty, lśniący, świecący, błyszczący; (m.) ogień;
 • पानीय pānīya (mfn.) pitna, zdatna do picia;
 • पिक pika (m.) indyjska kukułka
 • पीत pīta (mfn.) wypity; (n.) picie
 •  
 • रभस rabhasa (mf(आ)n.) porywczy, gwałtowny, szybki, zaciekły, dziki;
 • रै rai (m.) szczekanie, hałasowanie;
 • रज raja (m.) pył;
 • रजन rajana (mf(ई)n.) farbowanie, kolorowanie;
 • रजनी rajanī (mf(ई)n.) farbowanie, kolorowanie; 
 • रक raka (m.) kryształ, klejnot słoneczny;
 • रम rama (mfn.) sprawiający przyjemność, rozkoszujący się, radujący się, drogi, kochany;
 • रस rasa (m.) sok; 
 • रथ ratha (m.) rydwan, karoca;
 • राध rādha (mn.) prezent, przysługa;
 • राघव rāghava (m.) potomek Raghu;
 • राज rāja (m.) król, suweren; 
 • राक rāka (m.) słońce
 • राम rāma (m.) przyjemność, radość, zachwyt, kochanie;
 • रोग roga (m.) choroba; सागर sāgara (m.) ocean;
 •  
 • सद sada (m.) owoc;
 • सदन sadana (n.) siedzenie, siedlisko, osada;
 • सधन sadhana (mfn.) posiadający bogactwa, bogaty, zamożny;
 • सगर sagara (mfn.) zawierający truciznę;
 • सह saha wraz, z; 
 • सलिल salila (mf(आ)n.) płynący, falujący, wahający się, niestabilny;
 • सम sama (mf(ā)n.) taki sam, podobny;
 • समाधि samādhi (m.) połączenie, unia;
 • समाचार samācāra (m.) procedura, praktyka, postępowanie, zachowanie;
 • समय samaya spotkanie, zejście się razem, porozumienie się
 • समक samaka (mfn.) równy, podobny, taki sam
 • समिति samiti (f.) zejście się razem, spotkanie, zebranie;
 • सतत satata (mfn.) ciagły, bezustanny, ustawiczny;
 • सयन sayana (n.) wiążący 
 • सादक sādaka (mfn.) wyczerpujący, męczący, niszczący;
 • सोम soma (m.) nazwa świętej rośliny, z której wyciskany był rytualny sok;
 • सेना senā (f) wojsko, mała armia;
 • सित sita (m.) biały
 • सुकुमार sukumāra (mf(ई)n) bardzo młody i delikatny;
 •  
 • तप tapa (mfn.) 'gorący, dręczący'
 • तैल taila (n.) olej sezamowy, olej;
 • तल tala (m.) powierzchnia (m.in. wierzch dłoni, podeszwy stóp);
 • तत tata (m.) 'ojciec, tata' 
 • तथागत tathāgata (m.) „ten, który przychodzi i odchodzi w ten sam sposób [jak buddowie poprzednicy]”; Budda; 
 • ताप tāpa (m.) gorąc, gorączka, ból, dręczenie
 • तात tāta (m.) ojciec, tata
 • ताति tāti (m.) syn
 • तेन tena (ind.) w tym kierunku, tam;
 • तुमुल tumula (mf(आ)n.) burzliwy, hałaśliwy;
 •  
 • उदान udāna (m.) oddech skierowany ku górze;
 • उलूक ulūka (m.) sowa;
 •  
 • वच vaca (mfn.) mówienie;
 • वचन vacana (mfn.) mówiący, mówca, elokwentny;
 • वद vada (mfn.) mówienie, mówca;
 • वध vadha (m.) zabójca, niszczyciel;
 • वह vaha (mf(आ)n.) przepływ, przenoszenie, strumień; 
 • वहन vahana (n.) akt niesienia, przenoszenia, przynoszenia;
 • वैर vaira (n.) wrogość, niechęć, uraza, kłótnia;
 • वम vama (mf(ī)n.) wymioty, wyrzucanie z siebie;
 • वन vana (n.) las;
 • वनर vanara (m.) małpa;
 • वसन vasana (n.) ubiór, ubranie;
 • वत vata (mfn.) wypowiedziane;
 • वात vāta (m.) wiatr;
 • वाति vāti (m.) powietrze, wiatr;
 • विमल vimala (mf(आ)n.) przeczysty, bez skazy; (vi ‘bez’ + mala ‘skaza, plama’ dosłownie i w przenośni)
 • विनस vinasa (mf(आ)n) beznosy (vi -’bez’ + nasa - ‘nos’);
 • विना vinā bez (pozbawiony czegoś);
 • विरम virama (m.) ustanie, koniec, kres;
 • विवेक viveka (m.) rozróżnianie;
 •  
 • यम yama (m.) powśćiągliwość, opanowanie; (yamy i niyamy w yodze)
 • यमक yamaka (mfn.) bliźniaczy, dwojaki, podwojony;
 • यथा yathā jak, w jaki sposób (yathā … tathā … jak…tak …);
 • याचक yācaka (m.) ten, który prosi, pyta, żebrak;
 • यान yāna (n.) podróż, pojazd;
 • योनि yoni (mf.) łono;
 •  
 •