Menu Zamknij

guru गुरु & laghu लघु

गुरु guru ‘ciężki’

लघु laghu ‘lekki’

Pierwsza sylaba słowa ‘guru गुरु
-
गु gu oznacza ciemność,
- रु ru to światłość

 • गु gu od गुह्य guhya (mfn.) być zakrytym, ukrytym, schowanym lub utrzymywanym w tajemnicy, czymś tajnym, prywatnym, tajemniczym, mistycznym
 • रु ru od रुचि ruci (f.) światło, blask, splendor, piękno

Guru गुरु to bardzo stare słowo pojawiające się już w Rygwedzie* w znaczeniu ‘ciężki’ (również wielki, duży, rozciągnięty, gwałtowny, nadmierny, trudny, twardy, trudny do strawienia).  Słowem guru गुरु określamy również czcigodną lub szanowaną osobę (np. rodziców, dziadków, nauczycieli, starszych, bardziej doświadczonych). Guru to duchowy ojciec lub nauczyciel (od którego młodzieniec otrzymuje inicjacyjną mantrę lub modlitwę, który instruuje go w zakresie Śastr i prowadzi niezbędne ceremonie aż do inwestytury dokonywanej przez Acaryę MW).

W gramatyce długie głoski i samogłoski są guru, czyli ciężkie. 

  • अगुरु aguru nieciężki

  • गुरुशुश्रूषा guruśuśrūṣā szczere pragnienie służenia i słuchania guru (przewodnika duchowego)
  • गौरव  gaurava (mfn.) odnoszące się lub należące do Guru lub nauczyciela
  • गौरव  gaurava (n.) ciężkość, ciężkawość np. ciężkość w argumentacji, zawiłość, niepotrzebne mnożenie przyczyn. Gaurava to też znaczenie, wysoka wartość lub szacunek okazywany osobie, powaga, czcigodność.

मातृ-गौरवात्
mātṛ-gauravāt
z szacunku do matki

Przeciwieństwem ‘guru गुरु ’ jest ‘laghu लघु ’- młodsza forma słowa ‘raghu रघु’.

Laghu लघु  lekki, szybki, łatwy, aktywny, zwinny (niezbyt ciężki ani trudny, lekki w żołądku, łatwo trawiony, beztroski, powodujący łatwość lub ulgę, dobrego zdrowia, odbywający się bez przeszkód, mały, drobny, niewielki, anieistotny, słaby, nędzny, pokorny, podły, niski, młody, młodszy, czysty, miękki, delikatny (jak dźwięk), przyjemny, przystojny, piękny)

Laghu używane jest jako charakterystyka w stosunku do krótkich głosek (krótka samogłoska lub sylaba jest laghu) 

  • लघु कृ laghu kṛ, लघयति laghayati czynić lekkim, lewitować
  • लघ्वाहार  laghvāhāra umiarkowanie w jedzeniu (t.s. मिताहार mitāhāra)
  • लघुतूल  laghutūla lekki jak bawełna
   (
   तूल tūla (n.) bawełna)
  • लघुता laghutā (f.) lekkość, szybkość, łatwość
  • लाघव lāghava opisuje w zależności od kontekstu pozytywne i negatywne cechy. Pozytywne jak lekkość (także serca), szybkość, skwapliwość, wszechstronność, zręczność, umiejętność, łatwość, zwięzłość, ulgę; negatywne jak bezmyślność, pochopność, nieistotność, małość, brak wagi lub konsekwencji, uchybienie godności, lekceważenie, brak szacunku.

   Oznacza też zwięzłość (np. wypowiedzi)
  • लघिमन् laghiman (m.) lewitacja (jedna z ośmiu mocy jogicznych, zob. niżej)

 • ऋग्वेद  ṛgveda
  MW Monier-Williams

Stopniowanie przymiotnika 'guru' & 'laghu'

 • गुरु  guru ‘ciężki’
 • गरीयांस् garīyāṃs ‘cięższy’
 • गरिष्ठ gariṣṭha ‘najcięższy’
 • लघु  laghu ‘lekki’
 • लघीयांस्  laghīyāṃs ‘lżejszy’
 • लघिष्ठ laghiṣṭha ‘najlżejszy’

Osiem mocy jogicznych.
Cytat z "Jogasutry. Jogabhaszja"
L. Cyboran

III. 45. Spośród tych [ośmiu mocy jogicznych aiśvarya ऐश्वर्य]:

 • [1] atomizacja (aṇiman अणिमन्) [polega na tym, że jogin] staje się [wielkości] atomu (aṇu अणु); 
 • [2] lewitacja (laghiman लघिमन्) - [że] staje się lekki;
 • [3] magnifikacja (mahiman महिमन्) - staje się wielki;
 • [4] zdolność osiągania rzeczy odległych (prāpti प्राप्ति) - np. dotyka księżyca choćby końcem palca;
 • [5] wola bez przeszkód (prākāmya प्राकाम्य) - nie ma przeszkody dla jego woli, [np.] zanurza się i wynurza z ziemi jak z wody;
 • [6] panowanie (vaśitva वशित्व) - żywioły (bhūta भूत) i ich wtórności (bhautika भौतिक) poddaje swojej woli i nie podlega władzy innych;
 • [7] stwórczość (īśitva ईशित्व) - według jego woli one powstają, znikają i układają się [w nowe całośći];
 • [8] zdolność ustanawiania [innego porządku świata] wedle woli (yatrakāmāvasāyitva यत्रकामावसायित्व