Menu Zamknij

’Doskonałość Tathāgaty’ cz.I

'Nazwy lub terminy wyrażające doskonałość Tathāgaty (lub Buddhy) zaczerpnięte z sūtr'

według słownika “Sanskrit -Tibetan – English Vocabulary” (Mahāvyutpatti) Alexandra Csoma De Kőrösa.
Lama Chimpa o Słowniku:
„W 1967 roku ja i moi koledzy pracowaliśmy w Kalimpongu nad pewnymi tybetańskimi tekstami i korzystaliśmy z różnych słowników tybetańskich, w tym Csomy De Korosa. Wtedy to miałem pierwszą okazję przeczytać i uświadomić sobie wagę Słownika Tybetańsko-Angielskiego autorstwa Csomy de Korosa. Otrzymaliśmy z niego tłumaczenia na angielski wielu dziwnych tybetańskich słów. Od tego czasu używam go z wielkim szacunkiem dla Csomy de Korosa."

1.
सुविशुद्धबुद्धि
suviśuddhabuddhi

bardzo jasne rozumienie
(o bardzo jasnym rozumieniu)

2.

अद्वयसमुदाचार advayasamudācāra

prawe postępowanie,
niedwojakie/ niezachwiane postępowanie

3.

अलक्षण धर्म परायण alakṣaṇa dharma parāyaṇa

zajętość (w medytacji) rzeczami, które nie pozostawiają śladów (lub istotami metafizycznymi)

4.

बुद्ध विहारेण विहार
buddha vihāreṇa vihāra

przebywanie na sposób Buddy/ 
na sposób przebudzony

5.

सर्व बुद्ध समता प्राप्त
sarva buddha samatā prāpta

osiągnął równość ze wszystkimi Buddami

6.

अनावरण गतिं गतः anāvaraṇa gatiṃ gataḥ

ocenia bezbłędnie (lub wyraźnie, bez przeszkód)

 

7.

अनुपलिप्ता रूपैः anupaliptā rūpaiḥ

nie (jest) zabarwiony kształtem/ formą; nie bierze udziału w substancjach ustrojowych/cielesnych

8.

असंसृष्टः अरूपैः asaṃsṛṣṭaḥ arūpaiḥ

 niezmieszany z bezkształtnymi

9.

विप्रमुक्तः स्कन्धेभ्यः vipramuktaḥ skandhebhyaḥ

uwolniony od skandh;
całkowicie wyewoluowany z pięciu agregatów

 

10.

विसंयुक्त धातुभिः visaṃyukta dhātubhiḥ

oddzielony/ uwolniony od korzeni (światowej egzystencji)

11.

संवृत्त आयतने
saṃvṛtta āyatane

poskromił wszystkie zmysły

 

12.

प्रच्छिन्नो ग्रन्थैः
pracchinno granthaiḥ

z całkowicie przeciętymi węzłami

 

13.

विमुक्तः परिदाघैः vimuktaḥ paridāghaiḥ

całkowicie uwolniony od wszelkich udręk

14.

परिमुक्त स्तृष्णायाः parimukta stṛṣṇāyāḥ

całkowicie uwolniony od pragnienia; całkowicie wolny od namiętności/ chciwości

 

15.

ओघादुत्तीऋणः oghāduttīṛṇaḥ

przeprawił się przez rzekę lub znalazł się poza strumieniem/ przekroczył strumień

 

16.

परिपूर्णो ज्ञानेन
paripūrṇo jñānena

jest całkowicie przepełniony mądrością (wiedzą)

17.

प्रतिष्ठितोतीतानागतप्रत्युत्पन्नानां
बुद्धानां भगवतां ज्ञाने
pratiṣṭhitotītānāgatapratyutpannānāṃ buddhānāṃ bhagavatāṃ jñāne

umocniony w wiedzy Buddów, Bhagavanów, zrodzonych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

18.

अप्रतिष्ठितो निर्वाणे  apratiṣṭhito nirvāṇe

nie ograniczony nirvaną

 

 

19.

स्थितो भूतकोट्यां स्थित sthito bhūtakoṭyāṃ sthita 

 

20.

सर्व सत्यालोकनायां भूमौ sarva satyālokanāyāṃ bhūmau

widzi prawdę (dotyczącą) wszystkich żywych istot

21.

अनन्त शिष्य गण सुविनीत ananta śiṣya gaṇa suvinīta

(otoczony) grupą nieskończenie zdyscyplinowanych uczniów

22.

अनाभोग बुद्ध कार्य प्रति प्रसभ anābhoga buddha kārya prati prasabha

działalność Buddy jest doskonała i nigdy się nie kończy ?

23.

मुक्तो मुक्त परिवार
mukto mukta parivāra

uwolniony uwalnia (swoich) wyznawców

24.

पारगत pāragata

przeszedł na drugi brzeg;
przekroczył strumień, rzekę, ocean;
święty, czysty, arhat

25.

स्थलगत sthalagata

dotarł/ doszedł/ przeszedł na stały (ląd)

26.

तीर्ण् tīrṇa

przekroczył lub przeszedł (strumień lub ocean życia)

27.

तारक tāraka

wyzwolony; ten, kto bezpiecznie przenosi na drugi brzeg; ten, który ratuje; przenoszący

28.

आश्वस्त āśvasta

wytchnienie; (przynoszący) ulgę

29.

भिन्न क्लेश
bhinna kleśa

przełamał nieszczęścia biedy (grzech)

30.

वाहित पाप धर्म
vāhita pāpa dharma

z usuniętą grzeszną naturą/ z bezgrzeszną naturą

31.

वेदक vedaka

ten, który wie lub rozumie; wiedzący

32.

विनीवरण vinīvaraṇa

bez przeszkód, wolny od wszelkich plam/ skalań; bez skazy

33.

विप्रसन्न मनाः
viprasanna manāḥ

czysty, spokojny umysł

34.

एक रक्ष
eka rakṣa

bycie jedynym opiekunem lub posiadanie tylko jednego opiekuna lub obrońcy

35.

स्मृति दौवारिक सम्पन्न
smṛti dauvārika sampanna

doskonały odźwierny “Pamięci”

36.

अप्रमाण गत बुद्ध माहात्म्य apramāṇa gata buddha māhātmya

zdobył lub osiągnął wielkoduszność Buddy

37.

अप्रतिष्ठ ध्यान वर्त्तने apratiṣṭha dhyāna varttane

nie wymaga wcześniejszej medytacji