Menu Zamknij

Oddychअन्ie

Na ogół oddychamy bardziej lewym lub bardziej prawym nozdrzem. Dzieje się to naprzemiennie w cyklach. Jedna lub druga dziurka od nosa jest bardziej aktywna, ciąg powietrza płynie w niej swobodniej. Umiejętność obserwacji, prowadzenia i kontrolowania oddechu przynosi wiele korzyści.

“Swara (svara स्वर) to oddech biegnący jedną z trzech głównych dróg (nadī नदी) w ludzkim ciele, tj. lewą (iḍā इडा), prawą (piṅgalā पिङ्गला ) lub środkową (suṣumna सुषुम्न). Słowo udaja (udaya उदय) znaczy “powstanie, pojawienie się, wzejście”. Swarodaja (svarodaya स्वरोदय)- pojawianie się swar - to nazwa nauki znanej w Indiach od starożytności. Jej objawicielem, jak się wierzy, był sam bóg Siwa, który na prośbę swej małżonki Parwati ogłosił tę naukę dla dobra ludzkości. Nazywa się ją swarawidżnianą (nauką o swarach) lub swarajogą. “

Z wprowadzenia do “Siwaswarodaja. Starożytna nauka o oddechu” .
Z sanskrytu i hindi przełożyła Anna Rucińska
.

[od red. dodane zostały nazwy w IAST i devanagari]

 • अन ana (m.) oddech, oddychanie

 • आन  āna (m.) (od √अन् an) twarz, usta, nos, wydychanie powietrza przez nos; wdech, oddychanie, dmuchanie

 • आनन  ānana (n.) twarz, usta; także ‘wejście, drzwi’

ut + āna = udāna

apa + āna = apāna

vi + āna = vyāna

pra + āna = prāṇa

sama + āna = samāna

 • उदान  udāna (m.) oddychanie w górę ('ut'); udāna jest jednym z pięciu głównych życiowych wiatrów (vayu) ludzkiego ciała (tym, które znajduje się w gardle i unosi się do góry) --> wiatr wznoszący

  udāna उदान = ut उत् + āna आन
  (sandhi wygłosowego ‘t’ przed nagłosowym ‘ā’ daje głoskę ‘d’)

   

 • अपान  apāna (m.) jeden z pięciu głównych życiowych wiatrów, subtelna energia, która idzie w dół ciała ('apa') i na zewnątrz odbytu.
  (przeciwieństwo prāṇy ( प्राण prāṇa )

  apāna अपान = apa अप + āna आन

   

 • व्यान vyāna (m.) jeden z pięciu głównych życiowych wiatrów (ten, który krąży lub jest rozprowadzany po ciele; uosabiany jako syn Udāny i ojciec Apāny)

  vyāna व्यान = vi वि + āna आन

 • समान samāna (m.) jeden z pięciu głównych życiowych wiatrów, subtelna energia, która krąży wokół pępka, rozchodzi się równomiernie, promieniście, we wszystkich kierunkach i jest niezbędna do trawienia;

  samāna समान = sama सम + āna अन 

   

 • प्राण prāṇa (m.) oddech życiowy, duch, oddech witalny (jako oznaka siły), wigor, energia, moc. Subtelna energia życiowa. Mówi się, że "prāṇa jeździ na oddechu".
  Prāṇāyāma प्राणायाम to "okiełznanie prany".

  prāṇa प्राण = pra प्र + āna आन

→ Tutaj ciekawostka dlaczego tylko w słowie prāṇa mamy ’ṇ’, chociaż zostało ono utworzone w ten sam sposób co vyāna = vi + āna, udāna = ut + āna, apāna = apa + āna czyli według schematu prefix + āna. Odpowiedzią na to jest zasada, według której po ‘r’ głoska ‘n’ ‘न्’ zmienia się w ’ṇ’ ’ण्’ --> (‘ra’ ‘र’ to jedyna głoska mająca swoją odrębną nazwę w alfabecie i jest nią ‘repha’)

अणु (m.) dusza, życie 

małe ziarnko pyłu/kurzu, drobinka, atom; 

np. 'atom czasu', 54 675 000 część muhūrty
(muhūrta = 48 minut) MW
 • पूरक pūraka (m.) → wdychanie dosł. napełnianie, wypełnianie (powietrzem);
  Pūrakę wykonać można poprzez zamknięcie prawego nozdrza palcem wskazującym, a następnie wciągnięcie powietrza przez lewe nozdrze, a następnie zamknięcie lewego nozdrza i wciągnięcie powietrza prawym
 • रेचक recaka (m.) wydychanie, wydech → dosł. opróżnianie (płuc z powietrza), szczególnie wydychanie powietrza przez jedno z nozdrzy
 • कुम्भक kumbhaka (m.) dosł. dzban; kumbhaka w praktyce prāṇāyāmy polega na zatrzymaniu oddechu, po wdechu lub wydechu - zrobieniu przerwy w procesie ciągłego oddychania

 • श्वास  śvāsa (m.) oddychanie lub aspiracja (w wymowie spółgłosek), oddychanie, oddech;
  syczenie, prychanie, sapanie

 • प्रश्वास praśvāsa (प्र-श्वास) (m.) wdech, wdychanie
"Gdy w ciele zmęczenie się zjawi, niech wtedy wdech słońcem wykona
w ten sposób, ażeby napełnić oddechem swój brzuch, po czym prędko 
niech nos mocno zatka palcami (wyjąwszy środkowy i drugi) 
i prawidłowo zrobiwszy kumbhakę, niech oddech uwolni przez idę."

“Hathapradipika”
(haṭhapradīpikā हठप्रदीपिका) 
Maria Marcinkowska - Rosół & Sven Sellmer
Wydawnictwo naukowe UAM 
Poznań 2023