Menu Zamknij

Półsamogłoski | अन्त:स्थ | antaḥstha | ya ra la va

2. podniebienna (tālavya) तालव्य, 3. głowowa (mūrdhanya) मूर्धन्य,
4. zębowa (dantya) दन्त्य, 5. wargowa (oṣṭhya) ओष्ठ्य

Półsamogłoski, czyli antaḥstha अन्तःस्थ

Po pięciu szeregach spółgłosek następują cztery półsamogłoski - antaḥstha (dosł. "stojące pomiędzy") - ya, ra, la, va |  य, र, ल, व
Punktem wyjściowym artykulacji półsamogłosek są samogłoski: i ṛ ḻ u.
Powstają w następujący sposób: kiedy z samogłoski i przechodzimy do a powstaje: ya, gdy z samogłoski przechodzimy do a, powstanie ra, to samo dotyczy - la i u przechodzące w a, daje nam va, wymawiane czasami jako wa lub ła. Stąd szereg ya, ra, la, va nazywamy "stojącymi pomiędzy" (samogłoskami a spółgłoskami).


Zamiana ya, ra, la, va podczas czynności gramatycznych spowrotem w i ṛ ḻ u nosi miano samprāsaraṇa सम्प्रासरण.

W systemie Pāṇini’ego półsamogłoski ya, ra, la, va określane są skrótem (pratyāhāra) yaṇ  यण्