Menu Zamknij

Gramatyka - wstęp

Gramatyka sanskrytu (saṃskṛtavyākaraṇam संस्कृतव्याकरणम् ) uchodzi za trudną, ale jeśli przyjrzeć się jej z punktu widzenia gramatyki języka polskiego, można dojść do wniosku, że stopień skomplikowania jest porównywalny.

Mamy:

 •  trzy osoby (puruṣa)

 •  trzy liczby (vacana)

 • trzy rodzaje (liṅga)

 •  siedem przypadków (vibhakti)

 •  dziesięć czasów i trybów (lakāra)

Osoba | puruṣa पुरुष

 • 1. pierwsza (ja/my)
  uttama puruṣa उत्तम पुरुष

 • 2. druga (ty/wy)
  madhyama puruṣa मध्यम पुरुष

 • 3.trzecia (on/oni)
  prathama puruṣa प्रथम पुरुष

Liczba | vacana वचन

 • 1. pojedyncza (singularis)
  ekavacana एकवचन

 • 2. podwójna (dualis)

  dvivacana द्विवचन

  3. mnoga (pluralis)

  bahuvacana बहुवचन

 

Rodzaj | liṅga लिङ्ग

 • 1. rodzaj męski 
  puṃliṅga पुंलिङ्ग

   

 • 2. rodzaj żeński
  strīliṅga स्त्रीलिङ्ग

   

 • 3. rodzaj nijaki
  napuṃsakaliṅga नपुंसकलिङ्ग

Przypadki | vibhakti विभक्ति

 • 1. Nom. = prathamā प्रथमा
  [kartṛ कर्तृ - kto? co?]

   

 • 2. Acc. = dvītīyā द्वीतीया
    [karman कर्मन् - kogo? co?]

   

 • 3. Inst. = tṛtīyā तृतीया 
  [karaṇa करण - kim? czym? przez kogo? przez co?]

   

 • 4. Dat. = caturthī चतुर्थी 
  [saṃpradāna संप्रदान - komu? czemu? dla kogo?]

   

 • 5. Abl. = pañcamī पञ्चमी 
  [apādāna अपादान - od kogo? od czego? skąd?]

   

 • 6. Gen. = ṣaṣṭhī षष्ठी 
  [ṣaṣṭhī षष्ठी - kogo? czyj?]

  7. Loc. = saptamī
  सप्तमी

  [adhikaraṇa अधिकरण - na/przy/w/… kim? czym?]

   

 • 8. Voc. sambodhana सम्बोधन / āmantrita आमन्त्रित
 • [zawołanie/zaproszenie]

Czasy i tryby | lakāra लकार 

Czasy (kāla) :

 • Laṭ लट्   praesens
 • Liṭ लिट्   perfectum
 • Luṭ लुट्   futurum I
 • Lṛṭ लृट्   futurum II
 • Leṭ लेट्   subiunctivus
  (tylko w Wedach)
 • Laṅ लङ्   imperfectum
 • Luṅ लुङ्   aoryst

Tryby (artha):

 • Loṭ लोट्   imperativus
 • āśīr-liṅ आशीर् लिङ्   benedictivus
 • vidhi-liṅ विधि लिङ्   potentialis
 • Lṛṅ लृङ्   conditionalis

 

Czasy
i tryby

Dhātu

Pāṇini