Menu Zamknij

Ćwiczenie 4

4.1. Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

क  म  त  प  य  व

Sprawdź

ka  ma  ta  pa  ya  va

स  न  ग  र  ल  द

Sprawdź

sa  na  ga  ra  la  da

तु  कू  मा  नि

Sprawdź

tu  kū  mā  ni

रु  गो  दे  पी

Sprawdź

ru  go  de  pī

ba

bha

 

dha

ha

Zwróć uwagę na różnicę w pisowni między 

 ‘ba’ a ‘va’  ब - व 
oraz
ma’ a ‘bhaम -भ

4.2. Przeczytaj:

दहन  भव  भय  वध  पद  भर  सधन  नभस  मह  वहन
Odpowiedzi
dahana  bhava  bhaya  vadha  pada  bhara  sadhana  nabhasa  maha  vahana
लभन  हवन  हत  धन  बक  सह  रभस  लयन  हय  हर
Odpowiedzi
labhana  havana  hata  dhana  baka  saha  rabhasa  layana  haya  hara
धर  भग  हन  बत  वह  बल  हलहल  बलक  बलन  वत
Odpowiedzi
dhara  bhaga  hana  bata  vaha  bala  halahala  balaka  balana  vata

4.3. Zapisz w devanāgarī:

bata  vaha  dhara  hana  bala  vata  hara  labhana  maha

Odpowiedzi

बत  वह  धर  हन  बल  वत  हर  लभन  मह

havana  hata  baka  haya  layana  vahana  nabhasa 

Odpowiedzi

हवन  हत  बक  हय  लयन  वहन  नभस

pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana 

Odpowiedzi

पद  भय  दहन  भव  वध  बलक  धन 

bhara  rabhasa  saha  bata  sadhana  halahala  bhaga 

Odpowiedzi

भर  रभस  सह  बत  सधन  हलहल  भग  

4.4. Przeczytaj:

राध  समाधि  धीर  भावन  लभते  भूत  धी

Odpowiedzi

rādha  samādhi  dhīra  bhāvana  labhate  bhūta  dhī

धेनु  धरा  बहु  बालक  बोधि  भूमि  भाव

Odpowiedzi

dhenu  dharā  bahu  bālaka  bodhi   bhūmi  bhāva

भेक  हरि  इह  हानि  हिम  हेला  देह  गुह   

Odpowiedzi

bheka  hari  iha  hāni  hima  helā  deha  guha

इहलोक  अभेद  अधुना  अभिरति  भोग

Odpowiedzi

ihaloka  abheda  adhunā  abhirati  bhoga

4.5. Zapisz w devanāgarī:

samādhi  hāni  labhate  dharā  bhāva  adhunā  bahu

Odpowiedzi

समाधि  हानि  लभते  धरा  भाव  अधुना  बहु

abheda  dhenu  rādha  bhūmi  ihaloka  helā  iha

Odpowiedzi

अभेद  धेनु  राध  भूमि  इहलोक  हेला  इह

hima  abhirati   dhīra  bheka   bhoga  bālaka

Odpowiedzi

हिम  अभिरति   धीर  भेक   भोग  बालक

bhūta  hari  guha  bhāvana  deha  bodhi  dhī

Odpowiedzi

भूत  हरि  गुह  भावन  देह  बोधि  धी

4.6.

Poniższe znaki diakrytyczne zmieniają sylabiczne 'a' w 'ai', 'au'.

कै

kai

कौ

kau

4.7. Przeczytaj:

तैल  कौमुदी   रै  आदौ  ददौ  दैव 

Odpowiedzi

taila  kaumudī  rai  ādau  dadau  daiva 

पौर  वैर  काकौ  गै  भौत  उभौ

Odpowiedzi

paura  vaira  kākau  gai  bhauta  ubhau

4.8. Zapisz w devanāgarī :

daiva  kākau  bhauta  kaumudī  vaira  dadau

Odpowiedzi

दैव  काकौ  भौत  कौमुदी  वैर  ददौ

taila  ubhau  gai  ādau  paura  rai

Odpowiedzi

तैल  उभौ  गै  आदौ  पौर  रै