Menu Zamknij

Ćwiczenie 4

4.1. Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

क  म  त  प  य  व

ka  ma  ta  pa  ya  va

स  न  ग  र  ल  द

sa  na  ga  ra  la  da

तु  कू  मा  नि

tu  kū  mā  ni

रु  गो  दे  पी

ru  go  de  pī

ba

bha

 

dha

ha

Zwróć uwagę na różnicę w pisowni między 

 ‘ba’ a ‘va’  ब - व 
oraz
ma’ a ‘bhaम -भ

4.2. Przeczytaj:

दहन  भव  भय  वध  पद  भर  सधन  नभस  मह  वहन
dahana  bhava  bhaya  vadha  pada  bhara  sadhana  nabhasa  maha  vahana
लभन  हवन  हत  धन  बक  सह  रभस  लयन  हय  हर
labhana  havana  hata  dhana  baka  saha  rabhasa  layana  haya  hara
धर  भग  हन  बत  वह  बल  हलहल  बलक  बलन  वत
dhara  bhaga  hana  bata  vaha  bala  halahala  balaka  balana  vata

4.3. Zapisz w devanāgarī:

bata  vaha  dhara  hana  bala  vata  hara  labhana  maha

बत  वह  धर  हन  बल  वत  हर  लभन  मह

havana  hata  baka  haya  layana  vahana  nabhasa 

हवन  हत  बक  हय  लयन  वहन  नभस

pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana 

पद  भय  दहन  भव  वध  बलक  धन 

bhara  rabhasa  saha  bata  sadhana  halahala  bhaga 

भर  रभस  सह  बत  सधन  हलहल  भग  

 • दहन dahana (m.) palenie się, ogień;
 • भव bhava (m.) byt, stan istnienia, istnienie, życie;
 • भय bhaya (n.) strach, bojaźń; 
 • वध vadha (m.) zabójca, niszczyciel;
 • पद pada (n.) stopień, stopa, krok; 
 • भर bhara (mf(आ)n.) noszenie, przynoszenie, wspieranie; 
 • सधन sadhana (mfn.) posiadający bogactwa, bogaty, zamożny; 
 • नभस nabhasa (mfn.) par, mgła; (m.) niebo, niebiosa; 
 • मह maha (mfn.) wielki, potężny, silny, obfity;
 • वहन vahana (n.) akt niesienia, przenoszenia, przynoszenia;
 • लभन labhana (n.) akt uzyskania lub odebrania, wejścia w posiadanie; 
 • हवन havana (n.) akt składania ofiary z ogniem, ofiara; (m.) ogień lub bóg ognia Agni;
 • हत hata (mfn.) uderzenie, raz; 
 • धन dhana (n.) nagroda lub cenny przedmiot; 
 • बक baka (m.) czapla; 
 • सह saha wraz, z; 
 • रभस rabhasa (mf(आ)n.) porywczy, gwałtowny, szybki, zaciekły, dziki; 
 • लयन layana (n.) akt lgnięcia, przylegania, leżenia itp.; odpoczynek, miejsce, w którym się wypoczywa; 
 • हय haya (m.) koń; 
 • हर hara (mf(आ, rzadziej ई)n.) branie, zabieranie;
 • धर dhara (mf(आ)n.) dzierżenie, podtrzymywanie;
 • भग bhaga (m.) pomyślność, szczęście, dobrobyt; 
 • हन hana (m.) zabijanie;
 • बत bata (ind.) biada!; 
 • वह vaha (mf(आ)n.) przepływ, przenoszenie, strumień; 
 • बल bala (n.) siła, moc;  
 • बलक balaka (m.) sen o zmroku; 
 • बलन balana (n.) wzmacnianie się; 
 • वत vata (mfn.) wypowiedziane;
 • हलहल halahala (adj.) orka, robienie bruzd;

4.4. Przeczytaj:

राध  समाधि  धीर  भावन  लभते  भूत  धी

rādha  samādhi  dhīra  bhāvana  labhate  bhūta  dhī

धेनु  धरा  बहु  बालक  बोधि  भूमि  भाव

dhenu  dharā  bahu  bālaka  bodhi   bhūmi  bhāva

भेक  हरि  इह  हानि  हिम  हेला  देह  गुह   

bheka  hari  iha  hāni  hima  helā  deha  guha

इहलोक  अभेद  अधुना  अभिरति  भोग

ihaloka  abheda  adhunā  abhirati  bhoga

4.5. Zapisz w devanāgarī:

samādhi  hāni  labhate  dharā  bhāva  adhunā  bahu

समाधि  हानि  लभते  धरा  भाव  अधुना  बहु

abheda  dhenu  rādha  bhūmi  ihaloka  helā  iha

अभेद  धेनु  राध  भूमि  इहलोक  हेला  इह

hima  abhirati   dhīra  bheka   bhoga  bālaka

हिम  अभिरति   धीर  भेक   भोग  बालक

bhūta  hari  guha  bhāvana  deha  bodhi  dhī

भूत  हरि  गुह  भावन  देह  बोधि  धी

 • समाधि samādhi (m.) połączenie, unia;
 • हानि hāni (f.) porzucenie, rezygnacja;
 • धरा dharā (f.) podpora, ziemia; 
 • भाव bhāva (m.) stawanie się, istnienie, bycie, występowanie, pojawianie się; 
 • अधुना adhunā (ind.) teraz, w tym czasie; 
 • बहु bahu wiele, bardzo dużo, ogrom;
 • अभेद abheda (mfn.) nie różny, identyczny; 
 • धेनु dhenu (f.)  krowa;
 • राध rādha (mn.) prezent, przysługa; 
 • भूमि bhūmi (f.) ziemia, grunt, gleba; 
 • इहलोक ihaloka (m.) ten świat, to życie; 
 • हेला helā (f.) brak szacunku, pogarda;
 • इह iha tu, tutaj, w tym miejscu;
 • हिम hima (m.) zimno, ziąb, mróz;
 • अभिरति abhirati (f.) przyjemność, rozkoszowanie się; 
 • धीर dhīra (mf(आ)n) stały, trwały, stanowczy, opanowany, spokojny;
 • भेक bheka (m.) żaba; 
 • भोग bhoga (m.) błogość; 
 • बालक bālaka (mf(इका)n.) młody, dziecinny, jeszcze nie dorosły;
 • भूत bhūta (mfn.) stać się, minąć, przeminąć; (n.) przeszłość; 
 • हरि hari (mfn.) zielony lub żółtawy; 
 • गुह guha (m.) tajemne miejsce; 
 • भावन bhāvana (mf(ई)n.) powodowanie, wytwarzanie, wyświetlanie, manifestowanie; 
 • देह deha (mn.) ciało; 
 • बोधि bodhi (mf.) doskonała wiedza lub mądrość,światły rozum, oświecony;
 • धी dhī (f.) myśl, głęboka myśl, medytacja, wgląd;

4.6. Poniższe znaki diakrytyczne zmieniają sylabiczne 'a' w 'ai', 'au'.

कै

kai

कौ

kau

4.7. Przeczytaj:

तैल  कौमुदी   रै  आदौ  ददौ  दैव 

taila  kaumudī  rai  ādau  dadau  daiva 

पौर  वैर  काकौ  गै  भौत  उभौ

paura  vaira  kākau  gai  bhauta  ubhau

4.8. Zapisz w devanāgarī :

daiva  kākau  bhauta  kaumudī  vaira  dadau

दैव  काकौ  भौत  कौमुदी  वैर  ददौ

taila  ubhau  gai  ādau  paura  rai

तैल  उभौ  गै  आदौ  पौर  रै

 • दैव daiva (mf(ई)n) boski, pochodzenia boskiego; 
 • काकौ kākau dwie wrony [dualis od kāka- w sanskrycie mamy trzy liczby: l. pojedynczą, l. podwójną (dualis) i l. mnogą. Dualis jest przestrzegany, co oznacza, że aby opisać dwie osoby, dwa przedmioty itd. nie możemy w tym celu użyć liczby mnogiej]; 
 • भौत bhauta (mf(ई)n.) odnoszące się do żywych istot; 
 • कौमुदी kaumudī (f.) światło księżyca;
 • वैर vaira (n.) wrogość, niechęć, uraza, kłótnia;
 • तैल taila (n.) olej sezamowy, olej; 
 • उभौ ubhau obydwoje; 
 • गै gai śpiewać; 
 • आदौ ādau (ind.) na początku, najpierw; 
 • पौर paura (m.) mieszkaniec miasta, obywatel → पुर pura (n.) miasto; 
 • रै rai (m.) szczekanie, hałasowanie;