Menu Zamknij

Tworzenie tematów II

Lista pierwiastków czasownikowych klasy II, III, V, VII, VIII, IX

Poniżej zamieszczona jest lista pierwiastków czasownikowych  klasy II, III, V, VII, VIII i IX wraz z tematem i formą czasownika w 3. os. l. poj. (prathama puruṣa प्रथम पुरुष, ekavacana एकवचन) czasu teraźniejszego (laṭ लट्). 

Niektóre pierwiastki należą do więcej niż jednej klasy.

Klasa II

Tematem klasy II jest pierwiastek, czyli np. pierwiastek √ अस् as (być) daje po prostu temat 'as'

 • √ अद् ad (jeść), 3.os. P. अत्ति atti
 • √ अस् as (być), 3.os. अस्ति asti
 • √ इ i (iść), 3.os. एति eti
 • √ पा pā (opiekować się, chronić), 3.os. पाति pāti
 • √ या yā (jechać), 3.os. याति yāti
 • √ वच् vac (mówić), 3.os. वक्ति vakti
 • √ विद् vid (wiedzieć), 3.os. वेत्ति vetti
 • √ स्वप् svap (spać), 3.os. स्वपिति svapiti
 • √ ध्मा dhmā (dmuchać, nadymać), 3.os. धमति dhamati
 • √ अन् an (oddychać), 3.os. P. अनति anati / अनिति aniti
 • √ आस् ās (siedzieć, przebywać, znajdować się), 3.os. Ā. आस्ते āste
 • √ कम्प् kamp (drżeć, trząść się), 3.os. Ā. कम्पते kampate
 • √ जागृ jāgṛ (czuwać, nie spać), 3.os. जाग्रति jāgrati
 • √ रु ru (ryczeć, grzmieć, huczeć), 3.os. P. रौति rauti
 • √ रुद् rud (płakać), temat: rod / rud, 3.os. रोदिति roditi / रुदति rudati
 • √ शास् śās (kazać, rozkazywać; nauczać, pouczać), 3.os. शास्ति śāsti
 • √ श्वस् śvas (oddychać), 3.os. श्वसिति śvasiti
 • √ स्तु stu (sławić, chwalić), 3.os. स्तौति stauti

Klasa III

Tematem klasy III jest pierwiastek reduplikowany. Samogłoski अ इ ई उ ऊ, względnie ich wyższe stopnie, reduplikują się przez swój stopień najniższy, ऋ ॠ przez इ. Końcówki 3. plur. P. brzmią अति ati (ind.), अतु atu (imp.),  उर् ur (imperf.); wygłos samogłoski pierwiastkowej ma stopień guṇa.

 • √ हु hu (poświęcać, ofiarować), temat: juho, 3.os. जुहोति juhoti
 • दा dā (dać), temat: dadā, 3.os. ददाति dadāti
 • √ भी bhī (bać się), temat: bibhe, 3.os. बिभेति bibheti
 • √ धा dhā (kłaść, stawiać), temat: dadhā, 3.os. dadhāti
 • √ पॄ pṝ (napełniać), temat: pipar, 3.os. piparti
 • √ भृ bhṛ (nieść, unosić, podtrzymywać), temat: bibhar, 3.os. bibharti, (I bharati)
 • √ ह्री hrī (wstydzić się), temat: jihre, 3.os. जिह्रेति jihreti

Klasa V

Tematy klasy V tworzy się przez dodanie do pierwiastka नो ‘no’ (stopień mocny), względnie नु ‘nu’ (stopień słaby). Przed końcówkami zaczynającymi się od म lub व może उ z नु wypaść, jeżeli pierwiastek kończy się na samogłoskę; pierwiastki te mają jako 3. sing. imp. P. nagi temat. Przed końcówkami zaczynającymi się od samogłoski zachowuje się उ.

 • √ सु su (tłoczyć, wyciskać), temat: suno, 3.os. सुनोति sunoti
 • √ आप् āp (osiągać), temat: āpno, 3.os. आप्नोति āpnoti
 • √ श्रु śru (słuchać), temat: śṛṇo, 3.os. शृणोति śṛṇoti
 • √ अश् aś (osiągać, dochodzić do Acc.), temat: aśno, 3.os. अश्नोति aśnoti
 • √ चि ci (spostrzegać, szukać), temat: cino, 3.os. चिनोति cinoti
 • √ वृ vṛ (zasłaniać, okrywać, zamykać, otaczać), temat: vṛno, 3.os.वृणोति vṛnoti

Klasa VII

Temat klasy VII tworzy się przez wsunięcie po samogłosce pierwiastkowej infiksu न ‘na’ (stopień mocny), względnie न् ‘n’ (stopień słaby).

 • √ रुध् rudh (powstrzymywać, tamować), temat: ruṇadh, 3.os. रुणद्धि ruṇaddhi
 • √ छिद् chid (ciąć), temat: chinad, 3.os. छिनत्ति chinatti
 • √ युज् yuj (łączyć), temat: yunaj, 3.os. युनक्ति yunakti
 • √ अञ्ज् añj (maścić, namaszczać), temat: anañj, 3.os. अनक्ति anakti
 • √ भञ्ज् bhañj (łamać, rozbijać, pękać), temat: bhanañj, 3.os. भनक्ति bhanakti
 • √ भिद् bhid (łupać, łamać, rozbijać), temat: bhinad, 3.os. भिनत्ति bhinatti
 • √ भुज् bhuj (spożywać, jeść, używać), temat: bhunaj, 3.os. भुनक्ति bhunakti
 • √ हिंस् hiṃs (zaszkodzić, krzywdzić, ranić, zabijać), temat: hinas, 3.os. हिनस्ति hinasti (w I hiṃsati to samo znaczenie)

 

Klasa VIII

Temat klasy VIII tworzy się przez dodanie do pierwiastka ओ ‘o’ (stopień mocny) względnie उ ‘u’ (stopień słaby). Przed końcówkami zaczynającymi się od म lub व może उ wypaść.

 • √ तन् tan (rozciągać), temat: tano, 3.os. तनोति tanoti
 • √ कृ kṛ (robić, czynić, kreować), temat: karo, 3.os. करोति karoti
 • √ मन् man (myśleć, mniemać), temat: manu, 3.os.  मनुते manute Ā.
  (IV मन्यते manyate Ā.)

Klasa IX

Temat klasy IX tworzy się przez dodanie do pierwiastka ना ‘nā’ (stopień mocny) względnie नी ‘nī’ (stopień słaby), przy czym wypada przed końcówkami zaczynającymi się od samogłoski.

 • ज्ञा jñā (znać, wiedzieć), temat: jānā, 3.os. जानाति jānāti 
 • √ ग्रह् grah (brać, wziąć, chwytać), temat: gṛhṇā, 3.os. गृह्णाति gṛhṇāti
 • √ प्री prī (radować), temat: prīṇā, 3.os. प्रीणाति prīṇāti
 • √ बन्ध् bandh (wiązać, powiązać, łączyć, mocować), temat: badhnā, 3.os. बध्नाति badhnāti

tworzenie
tematów I

Pierwsza
koniugacja