Menu Zamknij

Ćwiczenie 7

7.1. Do tej pory poznaliśmy poniższe spółgłoski, samogłoski i znaki diakrytyczne. Sprawdź czy umiesz już je prawidłowo odczytać.

च  ज  घ  थ  क

Sprawdź

ca  ja  gha  tha  ka

म  प  त  न  स

Sprawdź

ma  pa  ta  na  sa

व  य  ग  र  ल 

Sprawdź

va  ya  ga  ra  la

द  ब  भ  ध  ह

Sprawdź

da  ba  bha  dha  ha

अ आ  इ ई  उ ऊ  ए

Sprawdź

a ā  i ī  u ū  e

क का  कि की  के

Sprawdź

ka kā  ki kī  ke

को  कै  कौ  क्

Sprawdź

ko  kai  kau  k

7.2. Czy potrafisz już swobodnie odczytać wszystkie poniższe słowa?

घोर  जगत्  रजनी  वीथी  तथागत  जीवित  चेतस्  दैव  तैल

Odpowiedzi

ghora  jagat  rajanī  vīthī  tathāgata  jīvita  cetas  daiva  taila

मोचयति  घात  जीव्  राज  चतुर्  यथा  भोजन  सुगति  गै

Odpowiedzi

mocayati  ghāta  jīv  rāja  catur  yathā  bhojana  sugati  gai

लोचयति  निज  जाति  मेघ एक  चौर  ददौ  महापथ  जरा

Odpowiedzi

locayati  nija  jāti  megha eka  caura  dadau  mahāpatha  jarā

मनोरथ  पचति  निचय  पराजय  भगवन्  पथ्  बौध

Odpowiedzi

manoratha  pacati  nicaya  parājaya  bhagavan  path  baudha

समाधि  एतेन  हानि  लभते  धरा  भाव  अधुना  बहु

Odpowiedzi

samādhi  etena  hāni  labhate  dharā  bhāva  adhunā  bahu

उदक  समाचार  नासिक  राघव  कौमुदी  साधु  एकैक

Odpowiedzi

udaka  samācāra  nāsika  rāghava  kaumudī  sādhu  ekaika

अभेद  काकौ  धेनु एव   राध   भूमि   इहलोक  हेला  भूत

Odpowiedzi

abheda  kākau  dhenu eva   rādha   bhūmi   ihaloka  helā  bhūta

उपनयन  एति  आवसान  इव  अनय  मतिमत्  उपमा

Odpowiedzi

upanayana  eti  āvasāna  iva  anaya  matimat  upamā

हिम  अभिरति  इतर  धीर  भेक  उदर   भोग  बालक  भावन

Odpowiedzi

hima  abhirati  itara  dhīra  bheka  udara   bhoga  bālaka  bhāvana

हरि  गुह   देह  बोधि  धी   पूरक  याचक  आदौ  अरोक  उदान

Odpowiedzi

hari  guha   deha  bodhi  dhī   pūraka  yācaka  ādau  aroka  udāna

अनागतवती  ओमन्  अथवा  तथापि  अपान  अपभी  अनुरूप  इह

Odpowiedzi

anāgatavatī  oman  athavā  tathāpi  apāna  apabhī  anurūpa  iha

7.3. Czy potrafisz już zapisać wszystkie poniższe słowa?

bahu  samādhi  etena  hāni  labhate  dharā  bhāva  adhunā

Odpowiedzi

बहु  समाधि  एतेन  हानि  लभते  धरा  भाव  अधुना

bhāvana  hima  abhirati  itara  dhīra  bheka  udara   bhoga  bālaka

Odpowiedzi

भावन   हिम  अभिरति  इतर  धीर  भेक  उदर   भोग  बालक

gai  mocayati  ghāta  jīv  rāja  catur  yathā  bhojana  sugati

Odpowiedzi

गै   मोचयति  घात  जीव्  राज  चतुर्  यथा  भोजन  सुगति

jarā  locayati  nija  jāti  megha eka  caura  dadau  mahāpatha

Odpowiedzi

जरा   लोचयति  निज  जाति  मेघ एक  चौर  ददौ  महापथ

sahaja  tathāpi  athavā  iha  anāgatavatī  oman  apāna  apabhī

Odpowiedzi

सहज  तथापि  अथवा  इह  अनागतवती  ओमन्  अपान  अपभी

taila  ghora  jagat  rajanī  vīthī  tathāgata  jīvita  cetas  daiva

Odpowiedzi

तैल   घोर   जगत्  रजनी  वीथी  तथागत  जीवित  चेतस्  दैव

udāna  hari  guha   deha  bodhi  dhī   pūraka  yācaka  ādau  aroka

Odpowiedzi

उदान   हरि  गुह   देह  बोधि  धी   पूरक  याचक  आदौ  अरोक

ekaika  udaka  samācāra  nāsika  rāghava  kaumudī  sādhu

Odpowiedzi

एकैक  उदक  समाचार  नासिक  राघव  कौमुदी  साधु

bhūta  abheda  kākau  dhenu eva   rādha   bhūmi   ihaloka  helā

Odpowiedzi

भूत   अभेद  काकौ  धेनु एव   राध   भूमि   इहलोक  हेला

baudha  manoratha  pacati  nicaya  parājaya  bhagavan  path

Odpowiedzi

बौध  मनोरथ  पचति  निचय  पराजय  भगवन्  पथ्

upanayana  eti  āvasāna  iva  anaya  matimat  upamā

Odpowiedzi

उपनयन  एति  आवसान  इव  अनय  मतिमत्  उपमा