Menu Zamknij

Ćwiczenie 1

1.1. Zapoznaj się z poniższymi czterema spółgłoskami, znajdź ich miejsce w alfabecie i poćwicz ich zapis.

ka

ma

ta

pa

Piszemy zestawiając ze sobą sylaby i łącząc je wspólną górną linią.

म + म = मम  (‘mama’, ‘mój’)

त + त = तत   (‘tata’, ‘ojciec’)

म + त = मत   (‘mata’, ‘myśl’)

1.2. Przeczytaj poniższe wyrazy:

मम  तत  मत  पत  कप  पतक  तम  तप  ममक  मक

mama  tata  mata  pata  kapa  pataka  tama  tapa  mamaka  maka

1.3. Zapisz w devanāgarī:

maka  mama  pata  tama  tapa  tata  pataka  mamaka  mata  kapa

मक  मम  पत  तम  तप  तत  पतक  ममक  मत  कप 

 

 • मम mama 'mój';
 • पत pata (m.) 'latanie, (s)padanie';
 • तप tapa (mfn.) 'gorący, dręczący';
 • तत tata (m.) 'ojciec, tata';
 • पतक pataka (mfn.) 'coś/ ktoś spadający, upadający, zlatujący, schodzący, także w przenośni';
 • ममक mamaka (mfn.) 'mój';
 • मत mata (mfn.) 'myśl';

 

1.4. Długie 'ā' w sylabie zapisujemy jako pionową kreskę.

का

मा

ता

tā

पा

pā

Krótkie 'i' i długie 'ī' zapisujemy jako pionową kreskę z łukowatym daszkiem nad sylabą.
Krótkie z lewej strony sylaby, a długie z  prawej.

कि की

ki, kī

मि मी

mi, mī

ति ती

ti, tī

पि पी

pi, pī

1.5. Przeczytaj poniższe wyrazy:

पति  ताप  किकि  मति  काम  मित  पीत  कति  पात  कपि

pati  tāpa  kiki  mati  kāma  mita  pīta  kati  pāta  kapi

तात  पिकी  ममति  मात  पिक  कामित  काक  माकी 

tāta  pikī  mamati  māta  pika  kāmita  kāka  mākī 

1.6. Zapisz w devanāgarī:

pika  kāma  mamati  kāka  tāpa  pikī  kati  mākī  pāta 

पिक  काम  ममति  काक  ताप  पिकी  कति  माकी  पात

tāti  pati  mita  pīta  kiki  mati  tāta  māta  kāmita  kapi

ताति  पति  मित  पीत  किकि  मति  तात  मात  कामित  कपि

 • पिक pika (m.) indyjska kukułka;
 • काम kāma (m.) chęć, pragnienie, pożądanie, miłość (romantyczna), afekt;
 • काक kāka (m.) kruk, wrona (onomatopeja);
 • ताप tāpa (m.) gorąc, gorączka, ból, dręczenie;
 • कति kati ile?;
 • पति pati (m.) mąż;
 • मित mita (mfn.) zmierzone;
 • पीत pīta (mfn.) wypity; (n.) picie;
 • मति mati (f.) myśl;
 • तात tāta (m.) ojciec, tata;
 • ताति tāti (m.) syn;
 • मात māta (mfn.) zrobione, uformowane;
 • कामित kāmita (n.) chęć, życzenie, pragnienie;
 • किकि kiki (m.) sójka błękitna;