Menu Zamknij

Ćwiczenie 1

1.1. Zapoznaj się z poniższymi czterema spółgłoskami, znajdź ich miejsce w alfabecie i poćwicz ich zapis.

ka

ma

ta

pa

Piszemy zestawiając ze sobą sylaby i łącząc je wspólną górną linią.

म + म = मम  (‘mama’, ‘mój’)

त + त = तत   (‘tata’, ‘ojciec’)

म + त = मत   (‘mata’, ‘myśl’)

1.2. Przeczytaj poniższe wyrazy:

मम  तत  मत  पत  कप  पतक  तम  तप  ममक  मक

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

mama  tata  mata  pata  kapa  pataka  tama  tapa  mamaka  maka

1.3. Zapisz w devanāgarī:

maka  mama  pata  tama  tapa  tata  pataka  mamaka  mata  kapa

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

मक  मम  पत  तम  तप  तत  पतक  ममक  मत  कप 

1.4.

Długie 'ā' w sylabie zapisujemy jako pionową kreskę.

का

मा

ता

tā

पा

pā

Krótkie 'i' i długie 'ī' zapisujemy jako pionową kreskę z łukowatym daszkiem nad sylabą.
Krótkie z lewej strony sylaby, a długie z  prawej.

कि की

ki, kī

मि मी

mi, mī

ति ती

ti, tī

पि पी

pi, pī

1.5. Przeczytaj poniższe wyrazy:

पति  ताप  किकि  मति  काम  मित  पीत  कति  पात  कपि

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

pati  tāpa  kiki  mati  kāma  mita  pīta  kati  pāta  kapi

तात  पिकी  ममति  मात  पिक  कामित  काक  माकी 

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

tāta  pikī  mamati  māta  pika  kāmita  kāka  mākī 

1.6. Zapisz w devanāgarī:

pika  kāma  mamati  kāka  tāpa  pikī  kati  mākī  pāta 

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

पिक  काम  ममति  काक  ताप  पिकी  कति  माकी  पात

tāti  pati  mita  pīta  kiki  mati  tāta  māta  kāmita  kapi

Odpowiedzi (rozwiń żeby zobaczyć)

ताति  पति  मित  पीत  किकि  मति  तात  मात  कामित  कपि