Menu Zamknij

Ćwiczenie 6

6.1. Przeczytaj na głos poniższe sylaby i sprawdź, czy ich odczyt sprawia Ci trudność.

च  ज  घ  थ  क

ca  ja  gha  tha  ka

म  प  त  न  स

ma  pa  ta  na  sa

व  य  ग  र  ल

va  ya  ga  ra  la

द  ब  भ  ध  ह

 da  ba  bha  dha  ha

6.2. Czy potrafisz już swobodnie odczytać wszystkie poniższe słowa?

जर  मकर  गद  दर  गम  गल  करक  गर  दम  गगन  सगर

jara  makara  gada  dara  gama  gala  karaka  gara  dama  gagana  sagara

जल  मसन  तल  मल  पर  दस  रम  गमन  रस  कल  वद

jala  masana  tala  mala  para  dasa  rama  gamana  rasa  kala  vada

पच  रजन  समथ  लभन  सद  लव  मर  सदन  रक  नग  मद

paca  rajana  samatha  labhana  sada  lava  mara  sadana  raka  naga  mada

चर  गज  लयन  पवन  बत  वह  धर  भग  हन  बल  वत  हर  मह

cara  gaja  layana  pavana  bata  vaha  dhara  bhaga  hana  bala  vata  hara  maha

घन  वच  हवन  हत  बक  हय  बत  वहन  नभस  सधन  यम

ghana  vaca  havana  hata  baka  haya  bata  vahana  nabhasa  sadhana  yama

वचन  पद  भय  दहन  भव  वध  बलक  धन  भर  रभस  सह

vacana  pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana  bhara  rabhasa  saha

जन  बज  रथ  हथ  कथन  चल  यथ  जनक  पथ  पचक  रज

jana  baja  ratha  hatha  kathana  cala  yatha  janaka  patha  pacaka  raja

6.3. Czy potrafisz już zapisać wszystkie poniższe słowa?

makara  gada  dara  gama  gala  karaka  gara  vagata  dama  gagana  sagara

मकर   गद   दर   गम   गल   करक   गर   वगत   दम   गगन   सगर

pacaka  janaka  patha  yatha  samatha  cala  kathana  hatha  vaca  ratha  baja

पचक   जनक   पथ   यथ   समथ   चल   कथन   हथ   वच   रथ   बज

jara  jala  masana tala  mala  para  dasa  rama  gamana  rasa  kala  vada

जर   जल   मसन   तल   मल   पर   दस   रम   गमन   रस   कल   वद

paca  rajana  samatha  labhana  sada  lava  mara  sadana  raka  naga  mada

पच   रजन   समथ   लभन   सद   लव   मर   सदन   रक   नग   मद

cara  gaja  layana  pavana  bata  vaha  dhara  bhaga  hana  bala  vata  hara  maha

चर   गज   लयन   पवन   बत   वह   धर   भग   हन   बल   वत   हर   मह

ghana  vaca  havana  hata  baka  haya  bata  vahana  nabhasa  sadhana  yama

घन   वच   हवन   हत   बक   हय   बत   वहन   नभस   सधन   यम

vacana  pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana  bhara  rabhasa  saha

वचन   पद   भय   दहन   भव   वध   बलक   धन   भर   रभस   सह

jana  baja  ratha  hatha  kathana  cala  yatha  janaka  patha  pacaka  raja

जन   बज   रथ   हथ   कथन   चल   यथ   जनक   पथ   पचक   रज

słowniczek

Sprawdź znaczenie słów z ćwiczeń w słowniczku 🙂