Menu Zamknij

Mantra मन्त्र

Mantra czyli święta formuła, hymn wedyjski, formuła ofiarna, tekst lub mowa sakralna, “narzędzie myśli”, modlitwa lub pieśń uwielbienia, mistyczny werset lub magiczna formuła (czasem personifikowana),…

mukha मुख

  • mukha मुख oblicze/ twarz/ usta/ lico • antarmukhatā अन्तर्मुखता zwrócony do wewnątrz • bahirmukha बहिर्मुख  (słowa) wychodzące z ust, wyrażone, uzewnętrznione, wypowiedziane, ukierunkowane…

ahiṃsā

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥३५॥ ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsaṃnidhau vairatyāgaḥ (35) 'Po ugruntowaniu się w niekrzywdzeniu w jego obecności ustaje wrogość.’ (II.35.)