Menu Zamknij

Formy grzeczne

“Podręcznik sanskrytu” Andrzeja Gawrońskiego jest tak obszerny treściowo, że zaglądając do niego za każdym razem odkrywamy kolejne pokłady wiedzy skumulowane w paru linijkach. Trudny to…

Rasa रस

“Szczególne miejsce w indyjskich teoriach literatury i wszelkich sztuk zajmuje teoria rasa रस, która ukształtowała się w czasie bliżej nieokreślonym – na pewno przed drugim…

मीयते अनया इति माया mīyate anayā iti māyā

Māyā माया

Māyā माया to iluzja, sztuczka, zasłona przykrywająca prawdziwą rzeczywistość, złuda odbierana wszystkimi zmysłami, widzialny świat. Słowo māyā माया utworzone jest z pierwiastka √ मा ‘mā’…