Menu Zamknij

ॐ | OM | AUM

„Ta mistyczna zgłoska (praṇava) [Om], na zasadzie długiego okresu konwencji słownej, ma już utarte znaczenie w tradycji indyjskiej. Określało się nią zawsze bądź najwyższą rzeczywistość,…

Las

W starożytnych Indiach, podobnie jak w innych kulturach, drzewa otoczone były specjalnym szacunkiem. Ten szacunek, zdaje się, był bardzo organiczny, ponieważ żyjąc …

Ogień

Ogień – Agni अग्नि razem z Sūryą सूर्य i Indrą इन्द्र zajmuje w Wedach zaszczytne miejsce. Wiele hymnów jest skierowanych do niego. To Bóg Ognia…

Drzewo życzeń

“Purany (purāna) पुराण wymieniają epokę,  w której stworzono rośliny. Jest nią tretajuga (tretāyuga) त्रेतायुग, jedna z czterech jug, na jakie dzieli się w Indiach historię…

woda

Woda

Woda w sanskrycie niejedno ma imię.Jednym ze zdań, jakie można poznać na pierwszych lekcjach jest:gajaḥ jale gacchatiगजः जले गच्छति |Słoń idzie do wody.jala (n.) जल …

Księżyc

Księżyc w sanskrycie ma wiele nazw, a jedną z najczęściej spotykanych jest candra (m.) चन्द्र lub candramas (m.) चन्द्रमस्. Candra dosłownie znaczy: „błyszczący, jaśniejący”…

Słońce

Sūrya सूर्य – słowo rodzaju męskiego – to bardzo stare określenie słońca/ boga solarnego, które znajdujemy już w Vedach. Dziesięć z rygwedyjskich hymnów jest poświęconych…