Menu Zamknij

Ćwiczenie 2

2.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery, znajdź ich miejsce w alfabecie i zapoznaj się z kolejnymi dwoma spółgłoskami (, )  i dwoma półsamogłoskami (, ).

क म त प
Sprawdź
ka ma ta pa

sa

na

ya

va

2.2. Przeczytaj:

वन  तप  तत  पत  सम  मत  वम  मय  ममक
Odpowiedzi
vana  tapa  tata  pata  sama  mata  vama  maya  mamaka    
नत  नव  यमक  मन  कप  मनस  सयन  तम
Odpowiedzi
nata  nava  yamaka  mana  kapa  manasa  sayana  tama
कय  वसन  समय  मम  पवन  पतक  समक  सतत
Odpowiedzi
kaya  vasana  samaya  mama  pavana  pataka  samaka  satata

2.3. Zapisz w devanāgarī :

tama  tapa  mata  kaya  vana  maya  nata  mana  satata

Odpowiedzi

तम  तप  मत  कय  वन  मय  नत  मन  सतत

kapa  sama  tata  nava  pavana  samaya  yamaka  mama

Odpowiedzi

कप  सम  तत  नव  पवन  समय  यमक  मम

manasa  pata  vama  vasana  pataka  samaka  sayana

Odpowiedzi

मनस  पत  वम  वसन  पतक  समक  सयन