Menu Zamknij

Ćwiczenie 2

2.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać poznane dotąd litery i znaki diakrytyczne, znajdź ich miejsce w alfabecie i zapoznaj się z kolejnymi dwiema spółgłoskami 'sa' , 'na'    i półsamogłoskami 'ya' , 'va' .

क  म  त  प

Sprawdź

ka  ma  ta  pa

मा  की  ता  पि

Sprawdź

mā  kī  tā  pi

sa

na

ya

va

2.2. Przeczytaj:

वन  तप  तत  पत  सम  मत  वम  मय  ममक
Odpowiedzi
vana  tapa  tata  pata  sama  mata  vama  maya  mamaka    
नत  नव  यमक  मन  कप  मनस  सयन  तम
Odpowiedzi
nata  nava  yamaka  mana  kapa  manasa  sayana  tama
कय  वसन  समय  मम  पवन  पतक  समक  सतत
Odpowiedzi
kaya  vasana  samaya  mama  pavana  pataka  samaka  satata

2.3. Zapisz w devanāgarī:

tama  tapa  mata  kaya  vana  maya  nata  mana  satata

Odpowiedzi

तम  तप  मत  कय  वन  मय  नत  मन  सतत

kapa  sama  tata  nava  pavana  samaya  yamaka  mama

Odpowiedzi

कप  सम  तत  नव  पवन  समय  यमक  मम

manasa  pata  vama  vasana  pataka  samaka  sayana

Odpowiedzi

मनस  पत  वम  वसन  पतक  समक  सयन

2.4. Przeczytaj:

माय  विना  मनसि  मयी  विनस  यान  पवित

Odpowiedzi

māya  vinā  manasi  mayī  vinasa  yāna  pavita   

नायक  वात  पयसि  पावक  सित  निमित  वाति

Odpowiedzi

nāyaka  vāta  payasi  pāvaka  sita  nimita  vāti   

पानीय  विकस  समिति  नासिक  काय  मनित

Odpowiedzi

pānīya  vikasa  samiti  nāsika  kāya  manita  

2.5. Zapisz:

samiti  payasi  vinā  kāya  pānīya  yāna  vāti

Odpowiedzi

समिति  पयसि  विना  काय  पानीय  यान  वाति

manasi  pāvaka  nāsika  mayī  vāta  sita

Odpowiedzi

मनसि  पावक  नासिक  मयी  वात  सित

māya  pavita  manita  nāyaka  vinasa  nimita

Odpowiedzi

माय  पवित  मनित  नायक  विनस  निमित

2.5. Zapoznaj się z trzema samogłoskami 'a, i, u' i ich długimi wersjami; oraz z dyftongiem (dwugłoską) 'e':

अ आ

a ā

इ ई

i ī

उ ऊ

u ū

e

2.6. Przeczytaj :

असि  एक  आसन  उत  अपि  अकाम  अमित 

Odpowiedzi

asi  eka  āsana  uta  api  akāma  amita

इति  अपानीय  अति  आनन  आम  अतितत

Odpowiedzi

iti  apānīya  ati  ānana  āma  atitata 

आवसान  अन  इत  उपासन  अनय  एति 

Odpowiedzi

āvasāna  ana  ita  upāsana  anaya  eti

उपमा  इव  उपाय  अपान  उपनयन  अव  उम

Odpowiedzi

upamā  iva  upāya  apāna  upanayana  ava  uma

2.7. Zapisz:

ati  ama  ānana  eka  amita  uta  api  apāna 

Odpowiedzi

अति  अम  आनन  एक  अमित  उत  अपि  अपान 

āsana  uma  akāma  iti  apānīya  atitata  asi

Odpowiedzi

आसन  उम  अकाम  इति  अपानीय  अतितत  असि

upanayana  eti  āvasāna  iva  anaya  upamā

Odpowiedzi

उपनयन  एति  आवसान  इव  अनय  उपमा

ita  upāya  ana  upāsana  ava  uma

Odpowiedzi

इत  उपाय  अन  उपासन  अव  उम