Menu Zamknij

Ćwiczenie 3

3.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery, znajdź ich miejsce w alfabecie i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

Sprawdź

ka ma ta pa ya va sa na

ga

ra

 

la

da

3.2. Przeczytaj:

दर  गल  गद  गर  वनर  करक  गत  गम  सगर  मकर  वद
Odpowiedzi
dara  gala  gada  gara  vanara  karaka  gata  gama  sagara  makara  vada
यम  कल  रस  गमन  रम  दस  पर  लय  मल  तल  दम 
Odpowiedzi
yama  kala  rasa  gamana  rama  dasa  para  laya  mala  tala  dama
सद  मद  नग  रक  सदन  मर  गगन  मसन  पवन  लव
Odpowiedzi
sada  mada  naga  raka  sadana  mara  gagana  masana  pavana  lava

3.3. Zapisz w devanāgarī :

vada  makara  sagara  gada  dara  gama  gala  karaka  gara  vanara

Odpowiedzi

वद  मकर  सगर  गद  दर  गम  गल  करक  गर  वनर

gata  dama  tala  mala  para  dasa  rama  gamana  rasa  kala

Odpowiedzi

गत  दम  तल  मल  पर  दस  रम  गमन  रस  कल

yama  sada  lava  pavana  masana  gagana  mara  sadana  raka  naga  mada

Odpowiedzi

यम  सद  लव  पवन  मसन  गगन  मर  सदन  रक  नग  मद