Menu Zamknij

Ćwiczenie 3

3.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i znaki diakrytyczne.

Znajdź ich miejsce w alfabecie.

क  म  त  प  य  व  स  न

Sprawdź

ka  ma  ta  pa  ya  va  sa  na

ई  अ  ए  उ  इ  आ  ऊ

Sprawdź

ī  a  e  u  i  ā  ū 

सा  नी  वि  या  कि  पी

Sprawdź

sā  nī  vi  yā  ki  pī

3.2. Zapoznaj się z czterema następnymi znakami.

ga

ra

 

la

da

3.3. Przeczytaj:

दर  गल  गद  गर  वनर  करक  गत  गम  सगर  मकर  वद
Odpowiedzi
dara  gala  gada  gara  vanara  karaka  gata  gama  sagara  makara  vada
यम  कल  रस  गमन  रम  दस  पर  लय  मल  तल  दम 
Odpowiedzi
yama  kala  rasa  gamana  rama  dasa  para  laya  mala  tala  dama
सद  मद  नग  रक  सदन  मर  गगन  मसन  पवन  लव
Odpowiedzi
sada  mada  naga  raka  sadana  mara  gagana  masana  pavana  lava

3.4. Zapisz w devanāgarī :

vada  makara  sagara  gada  dara  gama  gala  karaka  gara  vanara

Odpowiedzi

वद  मकर  सगर  गद  दर  गम  गल  करक  गर  वनर

gata  dama  tala  mala  para  dasa  rama  gamana  rasa  kala

Odpowiedzi

गत  दम  तल  मल  पर  दस  रम  गमन  रस  कल

yama  sada  lava  pavana  masana  gagana  mara  sadana  raka  naga  mada

Odpowiedzi

यम  सद  लव  पवन  मसन  गगन  मर  सदन  रक  नग  मद

3.5.  Poniższe znaki diakrytyczne zmieniają sylabiczne 'a' w 'u, ū', 'o' i 'e'.

कु कू

ku kū

को

ko

 के

ke

3.6. Przeczytaj:

नगरी  गेय  काल  ललित  गिरि  सेना  राम  मुकुलित  तेन  विलसित

Odpowiedzi

nagarī  geya  kāla  lalita  giri  senā   rāma  mukulita  tena  vilasita

कलि  रोग  दिन  सागर  कोप  सादक  सलिल  उपादन  सुकुमार

Odpowiedzi

kali  roga  dina  sāgara  kopa  sādaka  salila  upādana  sukumāra

माल  योनि  विमल  तुमुल  विरम  सोम  गमित  मिलति  राक

Odpowiedzi

māla  yoni  vimala  tumula  virama  soma  gamita  milati  rāka

उदर  आगम  सुगति  अरोक  पूर  लोल  पादप  अवर  युगे

Odpowiedzi

udara  āgama  sugati  aroka  pūra  lola  pādapa  avara  yuge

पदिक  गीत  उलूक  गेय  कुल  उदान  अराग  विवेक  गोतम

Odpowiedzi

padika  gīta  ulūka  geya  kula  udāna  arāga  viveka  gotama

वमति  उदक  अनल  नाग  उपमा  पूरक  मार  निवेदन  कति

Odpowiedzi

vamati  udaka  anala  nāga  upamā  pūraka  māra  nivedana  kati

3.7. Zapisz w devanāgarī:

sādaka  soma  ulūka  nagarī  tumula  sukumāra  arāga  tena

Odpowiedzi

सादक  सोम  उलूक  नगरी  तुमुल  सुकुमार  अराग  तेन

udāna  dina  senā  gamita  lalita  gīta  upādana  viveka  rāka

Odpowiedzi

उदान  दिन  सेना  गमित  ललित  गीत  उपादन  विवेक  राक

padika  māla  geya  kula  roga  sāgara  gotama  virama  rāma

Odpowiedzi

पदिक  माल  गेय  कुल  रोग  सागर  गोतम  विरम  राम

aroka  udara  sugati  yuge  āgama  pūra   pādapa  lola  avara

Odpowiedzi

अरोक  उदर  सुगति  युगे  आगम  पूर  पादप  लोल  अवर

nāga  vamati  pūraka  udaka  māra  nivedana  kati  anala  upamā

Odpowiedzi

नाग  वमति  पूरक  उदक  मार  निवेदन  कति  अनल  उपमा

salila  kāla  kopa  giri  vimala  yoni  mukulita  kali  vilasita

Odpowiedzi

सलिल  काल  कोप  गिरि  विमल  योनि  मुकुलित  कलि  विलसित

3.8.

UWAGA! WYJĄTEK!

 

Znak diakrytyczny 'u, ū' w sylabie 'ra' र zapisujemy nie u dołu sylaby lecz w jej połowie jak w wyrazach: taru (drzewo) तरु,
rūpa (kształt, forma) रूप

 

 

ra

रु

ru

रू