Menu Zamknij

Ćwiczenie 5

5.1.  Sprawdź, czy umiesz poprawnie odczytać wszystkie poznane dotąd litery i zapoznaj się z czterema następnymi znakami.


Sprawdź

ka ma ta pa ya va sa na ga ra la da ba bha dha ha

ca

ja

 

gha

tha

Zwróć uwagę na różnicę w pisowni między 'gha' a 'dha'   - . 'Gha' jest całkowicie od góry zamknięte, 'dha' ma przerwę w górnej linii.

5.2. Przeczytaj:

जप  चर  घन  गज  जर  जन  पच  रज  जल  रजन  वचन
Odpowiedzi
japa  cara  ghana  gaja  jara  jana  paca  raja  jala  rajana  vacana
पचक  जनक  पथ  यथ  समथ  चल  कथन  हथ  वच  रथ  बज
Odpowiedzi
pacaka  janaka  patha  yatha  samatha  cala  kathana  hatha  vaca  ratha  baja

5.3. Zapisz w devanāgarī :

baja  ratha  vaca  hatha  kathana  cala  samatha  yatha  janaka  patha  pacaka

Odpowiedzi

बज  रथ  वच  हथ  कथन  चल  समथ  यथ  जनक  पथ  पचक

vacana  jala  rajana  paca  raja  jana  gaja  jara  ghana  cara  japa

Odpowiedzi

वचन  जल  रजन  पच  रज  जन  गज  जर  घन  चर  जप