Menu Zamknij

Ćwiczenie 6

6.1. Przeczytaj na głos poniższe sylaby i sprawdź, czy ich odczyt sprawia Ci trudność.

Sprawdź

ca  ja  gha  tha  ka  ma  pa  ta  na  sa  va  ya  ga  ra  la  da  ba  bha  dha  ha

6.2. Czy potrafisz już swobodnie odczytać wszystkie poniższe słowa?

जर  मकर  गद  दर  गम  गल  करक  गर  दम  गगन  सगर

Odpowiedzi

jara  makara  gada  dara  gama  gala  karaka  gara  dama  gagana  sagara

जल  मसन  तल  मल  पर  दस  रम  गमन  रस  कल  वद
Odpowiedzi

jala  masana  tala  mala  para  dasa  rama  gamana  rasa  kala  vada

पच  रजन  समथ  लभन  सद  लव  मर  सदन  रक  नग  मद
Odpowiedzi

paca  rajana  samatha  labhana  sada  lava  mara  sadana  raka  naga  mada

चर  गज  लयन  पवन  बत  वह  धर  भग  हन  बल  वत  हर  मह
Odpowiedzi

cara  gaja  layana  pavana  bata  vaha  dhara  bhaga  hana  bala  vata  hara  maha

घन  वच  हवन  हत  बक  हय  बत  वहन  नभस  सधन  यम

Odpowiedzi

ghana  vaca  havana  hata  baka  haya  bata  vahana  nabhasa  sadhana  yama

वचन  पद  भय  दहन  भव  वध  बलक  धन  भर  रभस  सह
Odpowiedzi

vacana  pada  bhaya  dahana  bhava  vadha  balaka  dhana  bhara  rabhasa  saha

जन  बज  रथ  हथ  कथन  चल  यथ  जनक  पथ  पचक  रज
Odpowiedzi

jana  baja  ratha  hatha  kathana  cala  yatha  janaka  patha  pacaka  raja