Menu Zamknij

ahiṃsā

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥३५॥

ahiṃsāpratiṣṭhāyāṃ tatsaṃnidhau vairatyāgaḥ (35)

'Po ugruntowaniu się w niekrzywdzeniu w jego obecności ustaje wrogość.' (II.35.) *

Jogabhaszja
(ad. II.35.)

"Gdy [jogin] ugruntuje się w [cnocie] niekrzywdzenia (ahiṃsā), w jego obecności ustają [wszelkie akty] wrogości [ze strony innych istot]."

Jogabhaszja
(ad. II.30)

"Spośród tych [zasad moralnych] niekrzywdzenie (ahiṃsā) polega na niezłośliwości (niedokuczliwości) w stosunku do jakiejkolwiek istoty, w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek."

 Autor:  Patañjali पतञ्जलि
 Tytuł:   Yogasūtra  योगसूत्र 

(komentarz do Yogasūtra, tj. Yogabhāṣya przypisywany jest tradycyjnie Wjasie - Vyāsa व्यास)
* Cytat pochodzi z polskiego tłumaczenia dokonanego przez Leona Cyborana:
"Jogasutry, Jogabhaszja.
  Klasyczna joga indyjska"
PWN SA
Warszawa 2014