Menu Zamknij

Autor: Małgosia

Poprzez blog chcę podzielić się moimi spostrzeżeniami i intuicjami dotyczącymi sanskryckich słów i ich znaczeń lub zjawisk, które w jakiś sposób mnie intrygują. W trakcie nauki spotykam wiele różnych określeń dotyczących jednego przedmiotu, sprawdzam i badam, skąd dane określenie się wzięło i jakiego aspektu określanego przedmiotu może dotyczyć. Grupuję napotkane słowa, które mają ze sobą jakiś związek. Do tej pory zgromadziłam już wiele takich grup, które w moim mniemaniu, mogą dać szersze pojęcie co do bogactwa tego języka i mam nadzieję sukcesywnie je na blogu umieszczać i uzupełniać. Nie będąc z wykształcenia filologiem zwracam się z prośbą aby moje blogowe wywody traktować jak luźne notatki i inspirację do dalszych poszukiwań i zgłębień. Moją pracę na stronie sanskryt.pl widzę jako zadanie kompilatora. Korzystam z materiałów naukowych i dokładam wszelkich starań aby treści pojawiające się na stronie były jak najsolidniejsze. I łącząc przyjemne z przyjemnym, chciałam dodać, że ilustrowanie sanskryckich słów jest dla mnie ogromnym przywilejem i radością. Saṃskṛtakāminī

Mantra मन्त्र

Mantra czyli święta formuła, hymn wedyjski, formuła ofiarna, tekst lub mowa sakralna, “narzędzie myśli”, modlitwa lub pieśń uwielbienia, mistyczny werset lub magiczna formuła (czasem personifikowana),…

mukha मुख

  • mukha मुख oblicze/ twarz/ usta/ lico • antarmukhatā अन्तर्मुखता zwrócony do wewnątrz • bahirmukha बहिर्मुख  (słowa) wychodzące z ust, wyrażone, uzewnętrznione, wypowiedziane, ukierunkowane…